Orientering om FORENING AF TELEPENSIONISTER

Medlemmer af foreningen, der blev stifter den 19. november 1987, er tidligere ansatte ved P. & T.'s 3. Ingeniørdistrikt, Teleregion 3, Statens Teletjeneste, Telecom og telegrafkontorerne i Århus og Aalborg. Nogle er pensioneret fra P. & T./Telecom, nogle fra Jydsk Telefon og nogle fra TDC. Desuden tæller foreningen også enkelte medlemmer, der stadig er ansat i TDC. Aldersgrænsen er i så fald 50 år.

Formålet er at bevare kontakten mellem tidligere kolleger i området.
I den periode, hvor medlemmerne var tjenstgørende, var der virkelig tale om, at der eksisterede en korpsånd. Man havde mange ting tilfælles, bl. a. arbejdets egenart, hvor mange arbejdede på nattevagter og i week-ends. Venne- og bekendtskabskredsen kom derfor ofte til at bestå af kolleger, der arbejdede under de samme betingelser. Geografisk spredning betød mindre end det, at man var på bølgelængde med hinanden og jævnligt mødtes i forbindelse med arbejdet.

Da pensionisttilværelsen begyndte, viste det sig, at der var et ønske om fortsat at kunne mødes. Foreningen har, siden den blev stiftet, virket som et netværksskabende forum for medlemmerne.

Der holdes månedlige formiddagsmøder i Århus og Aalborg, museums- og virksomhedsbesøg, en årlig udflugt i sensommeren og en julefrokost - foruden den årlige generalforsamling i april.

Der blev oprettet kontakt mellem TDCs projekt "Telesidens historie" og foreningen, og denne forbindelse har været til gavn for projektet. Flere af vore medlemmer har været meget aktive med at fotografere ved skelsættende begivenheder og ved mærkedage. Foruden disse billeder rummer vort arkiv bl. a. også samlinger af gamle officielle og uofficielle "lokale efterretninger", der ikke har været omfattet af pligtaflevering til Landsarkivet/Statsbiblioteket, og som følge heraf måske kun eksisterer i tilgængelig form i vort arkiv.                 HBC


© Forening af Telepensionister