Skiltet til stationen 1958.

Indvielsen 3. maj 1958.
Frejlev
Tv. Aalborg hed fra indvielsen i 1958
"Fjernsynsstation Aalborg", Frejlev.
Den er etableret med radio og TV for øje. Radio blev
først færdig og kom i allerede i 1956, med to
programmer. Program 3 kom senere til.
Fjernsynet kom i gang efter masten var helt færdig
og TV antennen monteret i toppen. FM antennerne
sad øverst på mastens sider (FM = radio) under
TV antennen. I starten var der kun bygningen
umiddelbart under masten. Senere kom
radiokædebygning og dieselmotor og no-breakanlæg
til i en anden bygning (strømforsyning).

Se mere om Frejlev

Hardy Frandsen, Mogens Pinholt, Sv. Aa. Lauritsen
og Henning Høegh, Slots Bjergby 1957.

G. Sørensen ved styrepulten.

Interiør fra sendersalen 1959.

Oppefra og ned 200 meter.

På vagt på TV Aalborg.

G. Sørensen.

Sv. Aa. Lauritsen på værkstedet i Frejlev 1959.

Prøvebillede fra Frejlev 1958 - 1968.

Uret på tv billedet 1958.

Personalet 1983.

Et kig ned igennem masten.
 
Et kig op gennem masten.

© Forening af Telepensionister